02 Năm nay 2013 / 2014 chúng tôi luôn giữ vững khả năng cung cấp bạc trượt vật liệu CuSn-12C trong ngành đóng tàu và giàn khoan.

Dưới đây là Clip chế tạo bạc trượt bằng công nghệ CNC.

Liên hệ